MUUSIKOT, TOISTORASITUKSEN AIHEUTTAMAT YLÄRAAJAOIREET JA FM

Vuoden 2014 loppupuolella tapasin poikkeuksellisen paljon nuoria muusikoita, joilla oli vakavia soittamista haittaavia yläraajaoireita. Diagnostiikka nojasi oireiden kuvaamiseen, yleensä ilman patoanatomisia löydöksiä. TOS, hermopinne (ilman ENMG muutoksia), jännetupetulehdus, tennis/golf -kyynärpää jne. Tyypillisiä oireita olivat nopea väsyminen soittaessa, sormien tai ranteen/kämmenen alueen kömpelyys, puutuminen ja pistely raajassa, joko ääreisosissa tai koko raajan alueella. Suurin osa muusikoista oli ammattilaisia, joko opiskelijoita tai jo valmiita muusikoita. Jokainen heistä  oli jo kokeillut useaakin erilaista terapiamuotoa oireittensa hoitoon.

Faskiamanipulaatio tuntui toimivan toistorasituksen aiheuttamien vaivojen hoidossa. Perustieto faskian  fysiologiasta antaa selitystä sille, miten läheinen suhde faskialla ja lihastoiminnalla on keskenään. Faskian osuus perifeerisessä herkistymisessä on mielenkiintoinen ja tärkeä samoin kuin toiminnallisissa hermopinteissä. Kun vaikutusta näytti olevan sekä hienomotoriikkaan, voimantuottoon, liikkuvuuteen sekä kipuun, syntyi ajatus pilottitutkimuksesta faskian osuudesta toistorasituksen aiheuttamiin epäspesifeihin yläraajaoireisiin. Mikä olisi edustavampi ryhmä toistorasituksen suhteen kuin muusikot! Yleensä aloitusikä on  neljän viiden vuoden paikkeilla ja siinä vaiheessa, kun ammattiopinnot alkavat, ovat he soittaneet jo noin 15 vuotta – tuhansia toistoja – eräs viulisti sanoi, että hänellä tulee 10000 toistoa jo viikon sisällä orkesteriharjoituksissa ja konsertissa.

Apunani oli musiikin opiskelija, viulisti Sara Mansnerus, joka keräsi tutkimusryhmään yläraajaoireisia ja kontrolliryhmään oireettomia musiikin opiskelijoita.

Suunnitelmana oli tutkia hengitysfunktio, toistettu puristusvoima ja VAS asteikolla arvioida kuinka suuri haitta oireilulla oli soittamiseen.

Hoitona oli kolme kertaa fysioterapiaa, alkuun tarkka taustatietojen keruu ja kliininen tutkiminen sekä em. hengitysfunktion arviointi capnografialaitteella ja puristusvoiman mittaus. Tutkimusryhmän muusikot myös piirsivät kipukartan, joka heille oli lähetetty sähköpostitse etukäteen.  Tulokset ja arviot löytyvät kohtapuoliin artikkelit sivulta, kun saatan sen suomenkieliseen muotoon.