Kurssit

Faskiamanipulaatiokurssit on jaettu kolmeen tasoon. Ensimmäinen taso keskittyy kehon myofaskiaalisiin ketjuihin ja koordinaatiokeskuksiin (CC), joihin liikuntaelimistön toimintahäiriöitä aiheuttavat densifikaatiot useimmiten paikantuvat.

Toisessa tasossa opetellaan fuusiokeskukset, jotka yhdistyvät toisiinsa diagonaaleja ja spiraaleja pitkin. Nämä pisteet ovat erittäin tärkeitä proprioseptisissa häiriöissä. Kolmas ja neljäs taso tutustuttavat menetelmän mahdollisuuksiin sisäelinperäisten toimintahäiriöiden ja pinnallisen faskian muutosten hoidossa.

Faskiamanipulaatiokurssit on tarkoitettu fysioterapeuteille/osteopaateille (AMK) ja lääkäreille. Muut  rekisteröidyt  terveydenhuollon ammattilaiset, joilla on vähintään  kolmen vuoden  kliininen kokemus ja hyvä taitotaso tuki- ja liikuntaelimistön  anatomian ja fysiologian tiedoissa ja käsitys asennon ja liikkumisen arvioinnista voidaan pätevyyden arvioinnin mukaan hyväksyä kurssille.

Kursseja järjestetään ympäri Suomea, järjestäjinä ovat toimineet fysioterapian erikoisalayhdistykset ja paikallisyhdistykset, Karelia AMK, Somty ry ja Mikkelin kesäyliopisto. Yritykset ovat tilanneet kursseja henkilökuntansa koulutukseen omalle työpaikalle.

Kurssien sisältö on AMF:n (Assosiazione Fasciale Manipolazione) ohjeistuksen  mukainen ja sama ympäri maailmaa. Taso I ja II kestävät molemmat kuusi päivää ja molempien tasojen lopussa on kirjallinen tasokoe. Ensimmäinen taso III järjestettiin 2017 Helsingissä ja niitä oli vuosittain pandemiaan 2019 asti.

Vuonna 2024 taso III-kurssi järjestetään suomalaisille privaatisti Stecco Instituutissa Padovassa, 26.-30.6.2024.

Kurssilaiset saavat AMF:n todistuksen suoritettuaan kurssin hyväksytysti.


Kurssien lisäksi järjestetään päivitys- jakertauspäiviä ja syventävää opetusta "Master class"- koulutuksina.

Päivitystä faskiatutkimuksista jakliinisistä sovellutuksista järjestettiin vuosittain 28.8.2014 lähtien. "The role of fascia in musculoskeletal pain" seminaarit toistuivat eri aihepiireissä vuoteen 2022 asti.